Nova razvojna stepenica hotela Villa Dvor

Naziv projekta: Nova razvojna stepenica hotela Villa Dvor
Naziv korisnika: UO Hotel Villa Dvor, Mosorska cesta 13, 21310 Omiš
Ukupna vrijednos projekta: 250.270,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 250.270,00 HRK
Dodijeljena bespovratna sredstva: 212.000,00 HRK
Projekt je sufinanciran iz: Europski fond za regionalni razvoj
Razdoblje provedbe projekta: 07.10.2017. - 07.01. 2019.
Opći cilj projekta: Povećanje broja stranih gostiju s većom kupovnom moći, povećana promocija destinacije na globalnom tržištu, povećanje broja gostiju u pred i po sezoni, povećanje prihoda, povećanje prihoda od izvoza i stvaranje održivosti turizma.
Specifični cilj projekta: Jačanje konkurentnosti i povećanje izvoza usluga malog i obiteljskog hgotela Villa Dvor na inozemna tržišta kroz nastup i prezentiranje na međunarodnim sajmovima
Očekivani rezultati i učinci projekta u drugoj godini nakon završetka projekta: - povećanje prihoda od prodaje za 10,36% u 2020. godini
- povećanje prihoda od izvoza za 11,20% u 2020. godini
- povećanje uspješnosti međunarodnog poslovanja kroz sklapanje 5 ugovora o izvozu
- povećanje popunjenosti hotela u predsezoni i posezoni za 7%, kao i ukupne zauzetosti hotela
- povećanje broja inozemnih posjetitelja
Kontakt osoba: Ante Ćurlin, info@hotel-villadvor.hr


Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi info@hotel-villadvor.hr, kontakt osoba Ante Ćurlin. Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Strukturni fondovi Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća UO Hotel Villa Dvor. Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Održivi razvoj hotela Villa Dvor

Naziv projekta: Održivi razvoj hotela Villa Dvor
Naziv korisnika: UO Hotel Villa Dvor, Mosorska cesta 13, 21310 Omiš
Ukupna vrijednos projekta: 362.040,00 HRK
Dodijeljena bespovratna sredstva: 286.713,57 HRK
Projekt je sufinanciran iz: Europski fond za regionalni razvoj
Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2019. - 31.01. 2021.
Opći cilj projekta: Povećanje broja stranih gostiju s većom kupovnom moći, povećana promocija destinacije na globalnom tržištu, povećanje broja gostiju u pred i po sezoni, povećanje prihoda, povećanje prihoda od izvoza i stvaranje održivosti turizma.
Specifični cilj projekta: Jačanje konkurentnosti i povećanje izvoza usluga malog i obiteljskog hotela Villa Dvor na inozemna tržišta kroz nastup i prezentiranje na međunarodnim sajmovima
Očekivani rezultati i učinci projekta u drugoj godini nakon završetka projekta: - povećanje prihoda od prodaje
- povećanje prihoda od izvoza
- povećanje uspješnosti međunarodnog poslovanja kroz sklapanje novih ugovora o izvozu
- povećanje popunjenosti hotela u predsezoni i posezoni, kao i ukupne zauzetosti hotela
- povećanje broja inozemnih posjetitelja
Kontakt osoba: Ante Ćurlin, info@hotel-villadvor.hr


Više informacija o samom projektu zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi info@hotel-villadvor.hr, kontakt osoba Ante Ćurlin. Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Strukturni fondovi Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća UO Hotel Villa Dvor. Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj.